Hoe werkt samenvooronzeclub.nl?

1. Jullie kiezen één of meerdere artikelen van onze website: www.samenvooronzeclub.nl

2. Wij maken gratis deze items op in júllie clubstijl én we creëren gratis een online of offline verkoopplatform (voorbeeld: webshop vvnieuwkuijk): er zijn dus geen kosten voor jullie als club!

3. Het enige wat jullie als club doen is via social media én jullie ledenlijst mensen op de hoogte brengen van de actie! Dit vraagt vanuit jullie kant om een minimale inspanning!

4. Enkel datgene wat verkocht is, bestellen jullie bij ons, niet meer en niet minder. Jullie hebben dus geen voorraadrisico’s en er is geen financiering nodig; de omzet van de artikelen stroomt namelijk direct jullie clubkas in.

Mocht je toch al vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op!